Aigua És Vida i partits polítics apreten l’equip de govern per municipalitzar l’aigua de Riells i Viabrea

S’han reunit amb l’AMAP i el Consorci per la Gestió Integral d’Aigua de Catalunya (CONGIAC)

L’Associació de Veïns Aigua És Vida per Riells i Viabrea, juntament amb partits polítics del municipi s’han reunit aquesta darrera setmana al consistori amb representants de l’AMAP i amb el CONGIAC per impulsar la municipalització del servei, cosa que des de l’equip de govern ara per ara es descarta perquè encara no es coneix el resultat d’una auditoria que està en marxa.

Aquesta posició no acaba de convèncer Aigua És Vida ja que consideren que el que pretén l’Ajuntament és fer una empresa mixta i per això no s’hi volen adherir. Però mentre no s’acaba de prendre una decisió, des d’aquesta entitat veïnal han demanat a l’Ajuntament resposta a algunes qüestions. També consideren que la millor opció de gestió de l’aigua és la pública, sigui directa o consorciada, i que només s’haurien d’estudiar altres formes de gestió si es demostrés la impossibilitat d’aquesta gestió pública ja que els beneficis que ara es queden en mans privades es podrien invertir en les millores necessàries del servei.

Actualment, diuen, amb els preus acceptats per l’Ajuntament per silenci administratiu l’empresa obté un 16% de benefici reconegut calculat sobre el total de la despesa declarada, és a dir, la ciutadania paga la totalitat de despesa amb la tarifa i l’empresa, sense cap risc, s’emporta un 16% totalment net de benefici. Per pagar, paguem fins i tot el paper de la factura, si la fan.

En aquest sentit, han presentat una instància sobre l’expedient de l’aigua actualitzat, una altra instància sobre dades de facturació d’Abastaments d’Aigua del Tordera i una instància sobre les analítiques de l’aigua.

Veure font: https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/13892/aigua/es/vida/partits/politics/apreten/equip/govern/municipalitzar/aigua/riells/viabrea

Comparteix: